Share:


Elements of sourcing strategies in fm services ‐ a multiple case study

    Tomi Ventovuori Affiliation

Abstract

The aim of this paper is to identify the different elements of the sourcing strategy decision‐making process and to clarify what are the factors that lead to the selection of a certain sourcing strategy in FM services. The study is based on a literature review and a multiple case study, which was conducted with four organizations representing different types of FM service clients. To find the optimal sourcing strategy and understand the consequences of different sourcing options, five decision categories must be analysed: sourcing interface, organizational decision‐making, the scope of service package, the geographical area of sourcing and relationship type. There are also some other elements that must be taken into account in the process of sourcing strategy development such as different elements of business in general and the prevailing market conditions. It is strongly suggested that companies could apply the presented integrated approach as a starting point for the development of sourcing strategies in FM services. In addition, this study shows that companies should view the development of sourcing strategies as an important phase of the procurement cycle.


Strateginės išteklių sistemos elementai pastatų ūkio paslaugoms valdyti: kelių atvejų tyrimas


Santruka


Šiuo darbu siekiama nustatyti strateginės išteklių sistemos elementus sprendimų priėmimo procese ir išsiaiškinti, kokie veiksniai skatina rinktis konkrečią strateginę išteklių sistemą teikiant pastatų ūkio valdymo paslaugas. Tyrimas pagrįstas literatūros apžvalga ir kelių atvejų tyrimu, atliktu keturiose organizacijose, kurios atstovauja skirtingiems pastatų ūkio valdymo paslaugų klientų tipams. Siekiant rasti optimalią strateginę išteklių sistemč ir suprasti įvairių išteklių tvarkymo variantų pasekmes, reikia išanalizuoti penkias sprendimų kategorijas: pirkimo ribas, sprendimų priėmimą dėl pirkimo, paslaugų paketus, grupavimą ir santykių tipą. Yra ir kitų elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti, plėtojant strateginę išteklių sistemą, tokių kaip skirtingi verslo elementai apskritai ir vyraujančios rinkos sąlygos. Pabrėžtinai siūloma, kad įmones taikytų pristatytąjį integruotą metodą, kuris yra atspirties taškas plėtojant strateginės išteklių sistemas pastatų ūkio valdymo paslaugų srityje. Be to, strateginės išteklių sistemos kūrimą įmonės turi laikyti svarbiu pirkimų ciklo etapu.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Sourcing strategy, Strategic planning, Facilities management services, Multiple case study

How to Cite
Ventovuori, T. (2006). Elements of sourcing strategies in fm services ‐ a multiple case study. International Journal of Strategic Property Management, 10(4), 249-267. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637556
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
242
PDF Downloads
189