Share:


The professional and ethical potential of lithuanian property valuers

    Birute Galiniene Affiliation
    ; Albinas Marčinskas Affiliation
    ; Steponas Deveikis Affiliation

Abstract

Lithuania is a small developing market economy which inherited the specific soviet economic structure and so‐called “homus sovieticus” mentality which excluded a possibility for business of property valuation. Within a historically short period of time Lithuania moved from the closed soviet economic area into the area of global economy, which presented different business valuation criteria. Taking the above into account, let us evaluate the professional and ethical potential of Lithuanian property valuers, who have played and will be playing a significant role in the country's economic development, and see whether this potential will enable them to become full‐fledged members of the Western property valuers’ community.


Lietuvos turto vertintojų profesinis etinis potencialas


Santruka


Aptariamos naujos ekonominės plėtros galimybės Europos Sąjungos ekonominėje erdvėje ir Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos lygis, sistemos plėtros etapų derinimo principai ir problemos, vykdomų jos reformų efektyvumas ir padariniai. Išryškinti turto vertintojų profesijos formavimosi Lietuvoje, palyginti su užsienio šalimis, specifiniai bruožai, atskleista daugiapakopės turto vertintojų kvalifikacijos sistemos esmė. Pateiktas Lietuvos turtą ir verslč vertinančių įmonių spektras, jų veiklos charakteristika bei vertintojų profesinės brandos įvertinimas. Pabręžtas visuomeniniu profesinių organizacijų vaidmuo ir tarptautinis bendradarbiavimas turto vertinimo srityje. Svarbi vieta straipsnyje skirta Lietuvos turto vertintojų etiniam potencialui įvardyti, apklausos rezultatų analizei. Remiantis Lietuvos turto vertintojų etiškumo tyrimais, atskleistos jų konkurencingumo didinimo etiniu pagrindu galimybės.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Property valuation, Valuers profession, Valuation system, Ethical potential

How to Cite
Galiniene, B., Marčinskas, A., & Deveikis, S. (2005). The professional and ethical potential of lithuanian property valuers. International Journal of Strategic Property Management, 9(1), 43-50. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637525
Published in Issue
Mar 31, 2005
Abstract Views
213
PDF Downloads
220