Share:


Social housing in Slovakia. The task and justness of the non‐profit housing organizations establishment in Slovakia

    L'ubomíra Červenová Affiliation

Abstract

The paper deals with the situation in the housing sector in Slovakia since 1990. It presents changes in the structure of the tenure, the growth of the owner‐occupied housing and decline of rental housing stock. It describes activities, policy and goals of public rental housing sector. It is concerned on a?justness of a non‐profit housing organization establishment in this country. This institution would represent a?new approach in the re‐development of rental housing in Slovakia. It describes the first experiences from the establishment of the non‐profit housing organization and shows the possible risks, that could endanger the function of this institution.


Socialinis būstas Slovakijoje. Ne pelno siwkiančios būsto organizacijos įkūrimo Slovakijoje užduotis ir pagrįstumas


Santrauka


Straipsnyje aptariama situacija būsto sektoriuje, kuri Slovakijoje susiklostė nuo 1990 metų. Jame apžvelgiami turto valdymo sistemos pasikeitimai, augantis gyvenamųjų namų savininkų skaičius bei mažėjantis nuomojamų būstų kiekis. Jame apžvelgiama valstybinio nuomojamo būsto sektoriaus veikla, politika ir tikslai. Pagrindinė dominanti tema yra ne pelno siekiančios būsto organizacijos įsteigimo pagrįstumas. Ši institucija atstovautų naujam požiūriui į nuomojamo būsto rinkos atkūrimą Slovakijoje. Straipsnyje apibūdinama pirmoji patirtis, įgyta kuriant ne pelno siekiančią būsto organizaciją, ir nurodoma galima rizika, kuri gali kelti grėsmę šios institucijos funkcijoms.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Housing stock, Rental housing, Non‐profit housing organization, Risks

How to Cite
Červenová, L. (2005). Social housing in Slovakia. The task and justness of the non‐profit housing organizations establishment in Slovakia. International Journal of Strategic Property Management, 9(2), 111-120. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637532
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
233
PDF Downloads
142