Share:


Corporate business valuation for mergers and acquisitions

Abstract

Business combinations including mergers and acquisitions are important features of corporate structural changes. The Investments Securities Acts (ISA), 1999 charge the Securities and Exchange Commission with the responsibility to review and approve all business combinations in Nigeria. And, real property is an integral factor in many of such strategic business decisions and, need to be set in a business context.


This paper, therefore, examines how corporate business entities are and could be valued for mergers and acquisitions through exploratory research. It also explains the relevance of goodwill, marriage value, and fair value concept in corporate business asset valuation. The paper found out inter‐ alia that the value of holding property to the business needs to be measured against the return that the equity could achieve both within the business and elsewhere. It also, prima facie, shows that the role of the valuer is not one of accountant but interpreter of financial and physical information with a clear understanding of the nature of the business under consideration in merger and acquisition.


Korporatyvinio verslo vertinimas įmonių susijungimo ir pirkimo kontekste


Santrauka


Verslo įmonių susijungimas ir pirkimas yra svarbios korporatyvinės struktūros savybės. Investavimo į vertybinius popierius aktas (The Investments Securities Acts (ISA)) nuo 1999 metų įpareigoja Vertybinių popierių ir biržų komisiją vykdyti priežiūrą ir tvirtinti tokio tipo verslo sandorius Nigerijoje. Nekilnojamasis turtas yra integralus veiksnys, padedantis priimti daugelį tokių strateginių verslo sprendimų ir turi būti aptariamas verslo kontekste. Šiame darbe nagrinėjama, kaip korporatyvinio verslo įmonės yra ir gali būti vertinamos atliekant žvalgomąjį tyrimą. Darbe taip pat aiškinamas tokių korporatyvinio verslo vertinimo sąvokų relevantiškumas, kaip gera valia, susijungimo vertė, teisinga vertę. Be kita ko, darbas atskleidė, kad turimo turto, skirto verslo reikmėms, vertė turi būti vertinama atsižvelgiant į pajamas, kurias šis turtas galėjo atnešti dalyvaudamas tiek šiame versle, tiek ir kituose. Darbas taip pat akivaizdžiai parodo, kad vertintojas turi atlikti ne tiek apskaitininko, kiek finansinės ir fizinės informacijos interpretatoriaus vaidmenį, aiškiai suvokdamas vertinamo verslo specifiką įmonėms susijungiant ir jas perkant.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Merger, Acquisition, Valuation, Replacement Cost, Fair Value, Marriage Value

How to Cite
Aluko, B. T., & Amidu, A. (2005). Corporate business valuation for mergers and acquisitions. International Journal of Strategic Property Management, 9(3), 173-189. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637535
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
280
PDF Downloads
254