Share:


Building urban local governance fiscal autonomy through property taxation financing option

Abstract

The continued productivity of urban economies depends upon the provision of urban infrastructure and social services. And, a large share of the service‐provision role is conventionally assigned to local government as tastes and preferences vary among individuals and communities. This requires financing the public expenditures and, although, there are other sources of revenue, taxation is very central to effective and efficient service‐delivery. The paper, therefore, examines the role of property taxation in this regard with a view to promoting and building urban local governance autonomy in cities of developing world. The paper also examines the essentials of a good property tax and problems of its administration in Africa urban local governments. Consequently, a prima facie case for property tax reforms is made in order to improve the revenue‐generating potentials of the tax. More importantly, the paper concludes that the real challenge towards sustainable fiscal autonomy for urban local governance in developing countries is to rally all actors or stakeholders at the policy planning and administration of property tax stages. This will ensure effective mobilization of all for the success of such tax.


Miestų savivaldos fiskalinės autonomijos kūrimas naudojant finansavimą iš nuosavybės apmokestinimo


Santrauka


Ilgalaikis miesto ūkio našumas priklauso nuo miesto infrastruktūros ir socialinių paslaugų teikimo. Didelis vaidmuo paslaugų teikimo srityje paprastai priskiriamas vietos valdžiai, nes asmenų ir bendruomenių skoniai bei polinkiai skiriasi. Dčl to reikia padengti viešąsias išlaidas. Nors egzistuoja kitų pajamų šaltinių, mokesčiai yra labai svarbūs kokybiškoms paslaugoms teikti. Todėl šiame darbe tiriamas nuosavybės apmokestinimo vaidmuo, miestų savivaldos autonomiją propaguojant ir kuriant besivystančių valstybių miestuose. Darbe nagrinėjama nuosavybės mokesčio esmė bei jo administravimo problemos Afrikos miestų savivaldos organizacijose. Akivaizdu, kad reikalinga nuosavybės mokesčių reforma, kuri leistų geriau pasinaudoti pajamų surinkimo iš mokesčių potencialu. Darbe taip pat pateikiama svarbi išvada, jog kuriant subalansuotą iždo politiką pagrindinis uždavinys, tenkantis miestų savivaldos organizacijoms besivystančiose šalyse, ‐ pasistengti visas suinteresuotas puses įtraukti į politikos planavimą ir nuosavybės mokesčių administravimą. Tai garantuos efektyvę visuotinį mobilizavimą ir šio mokesčio sėkmę.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Urban Local Governance, Property Taxation, Financial Autonomy, Revenue, Social Services, Developing Countries

How to Cite
Aluko, B. T. (2005). Building urban local governance fiscal autonomy through property taxation financing option. International Journal of Strategic Property Management, 9(4), 201-214. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637537
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
244
PDF Downloads
244