Share:


Urban development and property management in the context of societal transformations: Strategic decision‐making

    Borisas Melnikas Affiliation

Abstract

The urgent problems of urban development and strategic property management in the context of economic, social, political transformations in the society are analyzed. The possibilities of multicriteria strategic decision‐making are described. The following objects are analyzed: urban development under the conditions of transformations as a major research object in the area of strategic property management; cities and their development as an environment of property creation and accumulation; transformation processes as general context of the urban development and of the creation and accumulation of property; the major trends of the transformation processes in Central and Eastern Europe, the main criteria and indicators of them; the evaluation criteria used in the area of urban development and property strategic management in the conditions of transformation processes; multicriteria decision‐making in the area of urban development and property strategic management.


Miestų plėtros ir turto valdymas visuomenės transformacijų sąlygomis: strateginių sprendimų peiėmimas


Santrauka


Kompleksiškai analizuojamos miestų plėtros ir turto kūrimo bei kaupimo procesų strateginio valdymo problemos, pasireiškiančios visuomenės transformacijų sąlygomis. Parodomos galimybės pritaikyti daugiakriterinių sprendimų teoriją ir metodus plėtojant ir tobulinant strateginį valdymą šioje srityje.


Daugiausia dėmesio skiriama tokiems klausimams: miestų plėtra visuomenes transformacijų sąlygomis kaip svarbus mokslinių tyrimų objektas turto strateginio valdymo srityje; miestai ir ju plėtra kaip turto kūrimo ir kaupimo procesų aplinkos sektorius; visuomenės transformacijų procesai kaip bendrasis miestų plėtros bei turto kūrimo ir kaupimo procesų kontekstas; pagrindinės transformacijų procesų tendencijos ir dėsningumai, pasireiškiantys Centrinės ir Rytų Europos šalyse, šių procesų vertinimo kriterijai ir indikatoriai; kriterijai, naudotini miestų plėtros bei turto kūrimo ir kaupimo procesų strateginio valdymo reikmėms; daugiakriterinių sprendimų galimybės tobulinant miestų plėtros bei turto kūrimo, kaupimo ir naudojimo strateginį valdymą.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Transformation, Central and Eastern Europe, Urban development, Property creation and accumulation, Strategic decision‐making

How to Cite
Melnikas, B. (2005). Urban development and property management in the context of societal transformations: Strategic decision‐making. International Journal of Strategic Property Management, 9(4), 247-268. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637540
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
257
PDF Downloads
166