[1]
Fereidouni, H.G. and Masron, T.A. 2011. The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: evidence from selected OECD countries / Turizmo aglomeracijos poveikis užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai iš atrinktų EBPO šalių. International Journal of Strategic Property Management. 15, 3 (Oct. 2011), 222-230. DOI:https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.613241.