[1]
Gražulevičiūtė-Vileniškė, I., Janilionis, V., Guščinskienė, J. and Ažukaitė, L. 2012. Contingent valuation of built heritage properties in a transition country: a case of Lithuania / Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas taikant numatomojo vertinimo metodą pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos atvejis. International Journal of Strategic Property Management. 15, 4 (Jan. 2012), 393-415. DOI:https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.638159.