(1)
Fereidouni, H. G.; Masron, T. A. The Effect of Tourism Agglomeration on Foreign Real Estate Investment: Evidence from Selected OECD Countries / Turizmo Aglomeracijos Poveikis užsienio Investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai Iš Atrinktų EBPO šalių. IJSPM 2011, 15, 222-230.