(1)
Burinskienė, M.; Rudzkienė, V.; Venckauskaitė, J. Effects of Quality of Life on the Price of Real Estate in Vilnius City / Gyvenimo Kokybės Poveikis Nekilnojamojo Turto Kainos Vertinimui Vilniuje. IJSPM 2011, 15, 295-311.