(1)
Gražulevičiūtė-Vileniškė, I.; Janilionis, V.; Guščinskienė, J.; Ažukaitė, L. Contingent Valuation of Built Heritage Properties in a Transition Country: A Case of Lithuania / Nekilnojamojo Kultūros Paveldo Vertinimas Taikant Numatomojo Vertinimo Metodą Pereinamojo Laikotarpio Valstybėje: Lietuvos Atvejis. IJSPM 2012, 15, 393-415.