Sulku, P., & Falkenbach, H. (2011). Pricing models of covered bonds—a Nordic study / Padengtų obligacijų kainodaros modelis: šiaurės šalių tyrimas. International Journal of Strategic Property Management, 15(1), 1-9. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.565910