Raslanas, S., Alchimovienė, J., & Banaitienė, N. (2011). Residential areas with apartment houses: analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios / Daugiabučių namų gyvenamuosiuose rajonuose būklės, planavimo problemų ir atnaujinimo strategijų bei scenarijų analizė. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 152-172. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.586531