Fereidouni, H. G., & Masron, T. A. (2011). The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: evidence from selected OECD countries / Turizmo aglomeracijos poveikis užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai iš atrinktų EBPO šalių. International Journal of Strategic Property Management, 15(3), 222-230. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.613241