Burinskienė, M., Rudzkienė, V., & Venckauskaitė, J. (2011). Effects of quality of life on the price of real estate in vilnius city / Gyvenimo kokybės poveikis nekilnojamojo turto kainos vertinimui Vilniuje. International Journal of Strategic Property Management, 15(3), 295-311. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.617857