Gražulevičiūtė-Vileniškė, I., Janilionis, V., Guščinskienė, J., & Ažukaitė, L. (2012). Contingent valuation of built heritage properties in a transition country: a case of Lithuania / Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas taikant numatomojo vertinimo metodą pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos atvejis. International Journal of Strategic Property Management, 15(4), 393-415. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.638159