GRAŽULEVIČIŪTĖ-VILENIŠKĖ, I.; JANILIONIS, V.; GUŠČINSKIENĖ, J.; AŽUKAITĖ, L. Contingent valuation of built heritage properties in a transition country: a case of Lithuania / Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas taikant numatomojo vertinimo metodą pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos atvejis. International Journal of Strategic Property Management, v. 15, n. 4, p. 393-415, 11 Jan. 2012.