Sulku, Petri, and Heidi Falkenbach. 2011. “Pricing Models of Covered bonds—a Nordic Study / Padengtų Obligacijų Kainodaros Modelis: šiaurės šalių Tyrimas”. International Journal of Strategic Property Management 15 (1):1-9. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.565910.