Gražulevičiūtė-Vileniškė, Indrė, Vytautas Janilionis, Jūratė Guščinskienė, and Ligita Ažukaitė. 2012. “Contingent Valuation of Built Heritage Properties in a Transition Country: A Case of Lithuania / Nekilnojamojo Kultūros Paveldo Vertinimas Taikant Numatomojo Vertinimo Metodą Pereinamojo Laikotarpio Valstybėje: Lietuvos Atvejis”. International Journal of Strategic Property Management 15 (4), 393-415. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.638159.