Raslanas, S., Alchimovienė, J. and Banaitienė, N. (2011) “Residential areas with apartment houses: analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios / Daugiabučių namų gyvenamuosiuose rajonuose būklės, planavimo problemų ir atnaujinimo strategijų bei scenarijų analizė”, International Journal of Strategic Property Management, 15(2), pp. 152-172. doi: 10.3846/1648715X.2011.586531.