Fereidouni, H. G. and Masron, T. A. (2011) “The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: evidence from selected OECD countries / Turizmo aglomeracijos poveikis užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai iš atrinktų EBPO šalių”, International Journal of Strategic Property Management, 15(3), pp. 222-230. doi: 10.3846/1648715X.2011.613241.