Gražulevičiūtė-Vileniškė, I., Janilionis, V., Guščinskienė, J. and Ažukaitė, L. (2012) “Contingent valuation of built heritage properties in a transition country: a case of Lithuania / Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas taikant numatomojo vertinimo metodą pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos atvejis”, International Journal of Strategic Property Management, 15(4), pp. 393-415. doi: 10.3846/1648715X.2011.638159.