[1]
S. Raslanas, J. Alchimovienė, and N. Banaitienė, “Residential areas with apartment houses: analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios / Daugiabučių namų gyvenamuosiuose rajonuose būklės, planavimo problemų ir atnaujinimo strategijų bei scenarijų analizė”, IJSPM, vol. 15, no. 2, pp. 152-172, Jul. 2011.