[1]
H. G. Fereidouni and T. A. Masron, “The effect of tourism agglomeration on foreign real estate investment: evidence from selected OECD countries / Turizmo aglomeracijos poveikis užsienio investicijoms į nekilnojamąjį turtą: įrodymai iš atrinktų EBPO šalių”, IJSPM, vol. 15, no. 3, pp. 222-230, Oct. 2011.