[1]
I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, V. Janilionis, J. Guščinskienė, and L. Ažukaitė, “Contingent valuation of built heritage properties in a transition country: a case of Lithuania / Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas taikant numatomojo vertinimo metodą pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos atvejis”, IJSPM, vol. 15, no. 4, pp. 393-415, Jan. 2012.