1.
Gražulevičiūtė-Vileniškė I, Janilionis V, Guščinskienė J, Ažukaitė L. Contingent valuation of built heritage properties in a transition country: a case of Lithuania / Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimas taikant numatomojo vertinimo metodą pereinamojo laikotarpio valstybėje: Lietuvos atvejis. IJSPM [Internet]. 2012Jan.11 [cited 2022Jan.18];15(4):393-415. Available from: https://journals.vgtu.lt/index.php/IJSPM/article/view/5500