Vol 23 No 6 (2019): In Progress

Published: 2019-08-19

Articles

Does faith has impact on investment return: evidence from REITs

Weiwei Zhang, Tiezhu Sun, Zilong Wang, Vishnu Raj Kumar, Yechi Ma
Abstract 78 | PDF Downloads 50 | DOI https://doi.org/10.3846/ijspm.2019.10428

Page 378-389