Share:


Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių pokyčių tyrimai

    Pranas Aleknavičius Affiliation
    ; Marius Aleknavičius Affiliation
    ; Sigita Akelaitytė Affiliation

Abstract

Straipsnyje pateikiama gyventojų surašymo statistinių duomenų analizė pagal savivaldybes ir kaimo gyvenamąsias vietoves, taip pat savivaldybių teritorijų bendrųjų planų analizė. Nustatyta žemės ūkio dirbančiųjų ir gyvulius laikančių šeimų skaičiaus mažėjimo įtaka kaimo gyventojų ir žemės ūkio veiklos subjektų ūkių išsidėstymo tankumui. Analizuojamos stambiosios kaimo gyvenvietės sugrupuotos pagal jų dislokaciją į priemiestines bei atskirai išsidėsčiusias gyvenvietes, tarp jų miestelius ir buvusias žemės ūkio įmonių centrines gyvenvietes, nustatyta jų pokyčių dinamika. Išnagrinėtos galimybės reguliuoti kaimo gyvenamųjų vietovių plėtrą rengiant savivaldybių teritorijų bendruosius planus – parinkti vystymui perspektyvius lokalinius centrus, reikalingus šeimoms ir ūkiniams subjektams aptarnauti agrarinėse bei kitose aplinkinėse vietovėse. Tai padėtų išsaugoti našias žemės ūkio naudmenas ir intensyvinti tradicinę žemės ūkio veiklą, ypač probleminiuose rajonuose, kuriuose yra sparčiai nykstančių kaimų.

Keyword : gyvenamosios vietovės, žemės ūkio paskirties žemė, miestelis, kaimas, bendrieji planai

How to Cite
Aleknavičius, P., Aleknavičius, M., & Akelaitytė, S. (2014). Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių pokyčių tyrimai. Journal of Architecture and Urbanism, 38(2), 161-172. https://doi.org/10.3846/20297955.2014.924284
Published in Issue
Jul 8, 2014
Abstract Views
351
PDF Downloads
517