Share:


Stone and lawns in the squares of Lithuanian cities / Akmuo ir žolė Lietuvos miestų aikštėse

    Alvydas Žickis Affiliation

Abstract

Meadows give the origin to the Lithuanian squares. During towns‘ development, the trees were replaced by buildings. A new form of square as a public open space appeared. The Paved area and the lawn differently suit various functions of a square. During the reconstruction of the squares in Lithuanian towns too much solid inert materials are used. Ecologic and social aspects of the proposals of the contests of projects should be more regarded.


Santrauka


Lietuvių aikštė kilo iš pievelės miške. Kuriantis miestams medžius pakeitė pastatai, o pievą – grindinys. Plečiantis atsirado nauja aikštės forma – viešasis želdynas. Grįstas plotas ir veja nevienodai tinka įvairioms aikštės funkcijoms. Nulemia klimato sąlygos ir naudojimo intensyvumas. Pertvarkant Lietuvos miestų aikštes per daug naudojama kietų inertinių medžiagų. Projektų konkursuose turėtų būti daugiau vertinamas siūlymų ekologiškumas ir socialumas.


Reikšminiai žodžiai: aikštė, veja, grindinys, poilsis, Lukiškių aikštė, projektų konkursas

Keyword : square, lawn, pavement, leisure, Lukiškių square, contest of projects

Published in Issue
Jul 10, 2013
Abstract Views
70
PDF Downloads
27