Share:


Architectural exhibitions-competitions in Lithuania as a tool of promoting architecture / Architektūros paroda-konkursas Lietuvoje kaip architektūros populiarinimo priemonė

    Rūta Leitanaitė Affiliation

Abstract

An architectural exhibition-competition is analyzed as a type of architectural media, which performs as a promotion tool of architecture and education of the wide public. Via review of current architectural exhibitions-competitions in Lithuania, Baltic States and several European level architectural awards, the criteria and characteristics, defining and destining the quality and prestige of an architectural exhibition-competition are distilled and defined.


Santrauka


Straipsnyje architektūros paroda-konkursas tiriamas kaip architektūrinės žiniasklaidos (media) tipas, kurio misija – kokybiškos architektūros propagavimas bei architektūrinė visuomenės edukacija. Svarbiausių architektūros parodų-konkursų ir apdovanojimų, organizuojamų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Europoje, analizė atskleidžia kokybiško, prestižinio architektūros parodos-konkurso kriterijus ir charakteristikas, kurias galima pritaikyti ir Lietuuvoje.


Reikšminiai žodžiai: architektūros paroda-konkursas, apdovanojimas, architektūros kokybės vertinimas, architektūros propagavimas ir pristatymas, visuomenės sąmoningumas

Keyword : Architectural exhibition-competition, award, architectural quality evaluation, representation, promotion of architecture, public awareness

Published in Issue
Jul 10, 2013
Abstract Views
61
PDF Downloads
32