Share:


Innovative use of wood in contemporary architecture / Inovatyvus medienos taikymas šiuolaikinėje architektūroje

    Arnoldas Gabrėnas Affiliation

Abstract

In contemporary architecture of Lithuania, wood is becoming a material of increasing importance. The article reviews some Lithuanian and foreign examples as well as development of innovative wooden architectural forms and a variety of constructional–technological expressions. Wood is analysed as material that enables the most innovative architectural shapes to transform into harmonious inhabited environments, to encode images, semantic symbols, declare aesthetical, social and ecological ideas. Wooden constructions can be applied for new buildings and renovation, realising various building forms in different volume, height and structural framework. The evolution of wooden architecture morphology both in Lithuania and abroad becomes more and more important and significant for formation of contemporary human environment.


Santrauka


Mediena šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje tampa vis aktualesnė medžiaga. Straipsnyje aptariami kai kurie medinės architektūros objektai užsienyje ir Lietuvoje, apžvelgiama inovatyvių medinių architektūrinių formų meninė ir konstruktyvinė technologinė raiškos įvairovė. Mediena nagrinėjama kaip meninė priemonė, leidžianti kuriamus naujus architektūros pavidalus paversti harmoningos gyvenamosios aplinkos dalimi, jais koduoti įvaizdžius, semantinius simbolius, deklaruoti estetines, socialines ir ekologines idėjas. Novatoriškos architektūros meninės raiškos požiūriu išskiriami plokštuminiai, racionalios geometrijos, plastiški ir struktūriški mediniai objektai, kurie neretai yra progresyvių, sudėtingų formų, turi vizualiai neįprastą tektoniką. Analizuojant vientisų ir segmentinių medinių konstrukcijų teikiamas galimybes tampa akivaizdu, kad jos padeda įgyvendinti išmoningiausius formos sumanymus, sukurti medinius objektus ar jų dalis, pasižyminčias mechaniniu, klimatiniu, cheminiu atsparumu, santykiniu lengvumu, transformavimo galimybėmis, tiksliais matmenimis. Medinės konstrukcijos gali būti taikomos naujoje statyboje ir atliekant renovaciją, įgyvendinant įvairaus tūrio, aukščio ir struktūrinės sandaros statinių formas. Mediena šiuolaikinėje architektūroje leidžia rasti efektingą kompozicinį balansą su kitos medžiagos paviršiais eksterjeruose, interjeruose, viešosiose erdvėse ir gamtinėje aplinkoje. Medinės architektūros inovatyvios morfologijos paieškos yra svarbi nūdienos žmogaus aplinkos formavimo sritis bei reikšminga Lietuvos ir užsienio šiuolaikinės architektūros dalis.


Reikšminiai žodžiai: Morfologija, forma, inovatyvi forma, mediena, medinė architektūra, šiuolaikinė architektūra, meninė įvairovė, konstrukcinė technologinė įvairovė, raiška

Keyword : morphology, form, innovative form, timber, wooden architecture, contemporary architecture, artistic variety, constructional-technological variety, expression

How to Cite
Gabrėnas, A. (2012). Innovative use of wood in contemporary architecture / Inovatyvus medienos taikymas šiuolaikinėje architektūroje. Journal of Architecture and Urbanism, 36(2), 119-133. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.697705
Published in Issue
Jul 3, 2012
Abstract Views
281
PDF Downloads
233