Share:


Heritage of modern architecture in Lithuania: a theoretical aspect / Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje: teorinis aspektas

    Marija Drėmaitė Affiliation

Abstract

Evaluation and preservation of modern architecture in contemporary Lithuania is complicated because it is not based on thorough scientific research. However the number of protected buildings and sites is rather numerous and exceeds 350. The list of protected monuments is based on different criteria since it combines “relic” monuments from the Soviet list, and new inscriptions based on momentous research (usually when the building or site is in danger). Therefore the paper is focused on the problem of identification and transmission of the values of modern architecture in Lithuania. It analyses the situation of selection, evaluation and inscription as well as chronological, aesthetic and typological representation of the listed objects. Special attention is paid to the problem of public reception of modern architecture in Lithuania.


Santrauka


Žvelgiant į moderniosios architektūros vertinimą ir apsaugą šiuolaikinėje Lietuvoje, galima pastebėti, kad LR kultūros vertybių registre išties yra nemažai šio laikotarpio objektų. Tačiau kalbant apie jų verčių identifikavimą ir perteikimą visuomenei susiduriama su dideliu informacijos trūkumu, nes Lietuvoje nėra atliekami sistemingi moderniosios architektūros paveldo tyrimai, o paveldosaugoje nėra šio paveldo interpretacinio diskurso. Siekiant išsiaiškinti, kodėl moderniosios architektūros pastatai ir kompleksai yra (turi būti) saugomi, kam jie atstovauja ir ką „pasakoja“, tyrime pateikiamas teorinis svarstymas apie Lietuvos moderniosios architektūros vertes, analizuojama paveldo atrankos ir apskaitos situacija. Straipsnyje chronologiniu, estetiniu ir tipologiniu požiūriu apžvelgiamas Lietuvos moderniosios architektūros paveldas, diskutuojama terminologijos klausimu.


Reikšminiai žodžiai: modernioji architektūra, modernizmas, funkcionalizmas, socrealizmas, socmodernizmas, moderniosios architektūros paveldas

Keyword : modern architecture, modernism, functionalism, socrealism, socmodernism, heritage of modern architecture

How to Cite
Drėmaitė, M. (2012). Heritage of modern architecture in Lithuania: a theoretical aspect / Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje: teorinis aspektas. Journal of Architecture and Urbanism, 36(3), 149-160. https://doi.org/10.3846/20297955.2012.732481
Published in Issue
Oct 9, 2012
Abstract Views
330
PDF Downloads
748