Share:


Lietuvos istorinių parkų raidos analizė ir kai kurie jų atkūrimo problemos aspektai

Abstract

The process of protection, regulation and restoration of historic parks is influenced by many factors. Therefore, the paper briefly analyses the evolution of art style of historic garden-parks of Lithuania, the state of legal instruments for their protection, as well as positive and negative experience in relation to regulation and restoration of historic parks positive. Some suggestions for improvement or renewal of country’s historic parks are offered.


Santrauka


Istorinių parkų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo procesui įtaką daro visas veiksnių kompleksas. Todėl trumpai analizuojama Lietuvos istorinių sodų ir parkų meno stilių raida ir jų būdingų bruožų sankaupa, šalies istorinių parkų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo teisinės bazės būklė ir istorinių parkų atkūrimo praktikos teigiami bei neigiami aspektai. Pateikiami pasiūlymai šalies istorinių parkų atkūrimui pagerinti.


First Publish Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: istoriniai parkai, valstybinės reikšmės parkai, parkų meno stilius, parkų atkūrimas, parkų atkūrimo teisinė bazė.

Keyword : historic parks, parks of state importance, art style of parks, renewal of parks, legal base of parks renewal

Published in Issue
Sep 30, 2011
Abstract Views
47
PDF Downloads
47