Share:


Funkcinės mutacijos fenomenas ir jo įtakos istorinei Kauno ir Klaipėdos miestų aplinkai

    Skirmantė Mozūriūnaitė Affiliation

Abstract

The article discusses the features of urban spread in Lithuanian cities. It provides a detailed overview of the social, economic, physical, technological and global factors as well as their mutual interaction considering a time aspect. The article deals with the factors and reasons that caused the functional loss of the central parts of Kaunas and Klaipėda cities. Besides, it analyses the change in the urban function dispersion and the factors affecting and determining urban mutations. This article discusses the consequences of urban functions, their factors and trends. The goal of the article is to discuss the factors and implications or urban functional mutations in an urban historic environment.


Santrauka


Miestai yra kompleksiška ir daugiafunkcė sistema, kuri nuolatos vystosi, keičiasi ir adaptuojasi, kad išliktų. Straipsnyje aptariamas Lietuvos miestų pavyzdžiu atlikto empirinio tyrimo funkcinių mutacijų reiškinys ir jo pasekmės miestų istorinių dalių kaitai. Detaliai tiriant socialinių, ekonominių, fizinių, globalinių ir technologinių procesų poveikį nustatyta Kauno ir Klaipėdos miestų istorinių gatvių funkcijų kaita ir aplinkos transformacijų (mutacijų) mastas bei priežastys. Aptariamos urbanistinių funkcijų kaitos pasekmės miesto istorinei aplinkai, architektūriniam identitetui ir proceso dėsningumui. Straipsnyje pateikiama atliktų tyrimų metodika, proceso dėsningumai. Šio straipsnio tikslas – atskleisti miesto funkcijų mutacijas lemiančius veiksnius ir jų pasekmes.


First Publish Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: mutacijos, veiksniai, transformacijos, funkcijų nykimas ir mutacija, sklaida, urbanistinės funkcijos, funkcinės mutacijos.

Keyword : mutations, factors, transformations, decline of functions, dispersion, functional mutations, urban transformation, factor model

Published in Issue
Dec 31, 2011
Abstract Views
44
PDF Downloads
23