Share:


The cityscape of a contemporary megapolis: changes of text form

    Kęstutis Zaleckis Affiliation

Abstract

Cityscape is a sum of cultural artifacts. As a text it represents various cultural contents and is influenced by cultural changes. Magapolitan cityscape is unique because it becomes of alocal phenomenon. There the tendencies of hypertextualization of megapolitan cityscape are analyzed in the article.


Santrauka


Miestovaizdis – tai kultūrinių artefaktų visuma ir tekstas, perteikiantis kultūros turinius „skaitytojams“ ir atspindintis minėtų turinių pokyčius. Megapolio miestovaizdis unikalus tuo, kad jis tampa teksto forma, sutinkama ne tik konkrečiame megapolyje, bet ir kituose, žemesnio hierarchinio lygmens urbanistiniuose dariniuose. Kitaip tariant – jis tampa nelokaliu fenomenu. Straipsnyje analizuojamos megapolio miestovaizdžio hipertekstualizacijos tendencijos.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: megapolis, miestovaizdis, tekstas, hipertek- stas

Keyword : megapolis, cityscape, text, hypertext

How to Cite
Zaleckis, K. (2010). The cityscape of a contemporary megapolis: changes of text form. Journal of Architecture and Urbanism, 34(1), 64-72. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.06
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
231
PDF Downloads
129