Share:


Druskininkų miesto planinės erdvinės kompozicijos ypatumai

    Algimantas Mačiulis Affiliation

Abstract

An unsustainable and resolved plan structure has been formed in Druskininkai. Completed urban spaces can be found only in the old town. The other parts of Druskininkai are dominated by chaotic, uncomplete spaces, which should be improved or formed again. New urban formations, especially high-rise buildings, which were built in the eighth and nineth decades, look aggressive and have changed the silhouette and panoramas of the town. When the Lithuanian independence was restored, Druskininkai, because of its beautiful surroundings, became not only a health resort but a recreational one as well.


Santrauka


Druskininkuose susiformavo nevientisa, išskaidyta plano struktūra. Senoje miesto dalyje yra daugiau susiformavusių, užbaigtų miesto erdvių, kitose miesto dalyse vyrauja nevisiškai suformuotos ar tiesiog chaotiškos miesto erdvės, kurias būtina tobulinti arba formuoti iš naujo. Aštuntajame devintajame dešimtmečiuose statyti naujieji miesto urbanistiniai dariniai, ypač aukštybiniai pastatai, pasižymintys agresyvia invazija į aplinką, iš pagrindų keitė miesto siluetą, panoramas, labai pažeidė gamtos ir architektūros santykį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šalia gydomosios reabilitacinės funkcijos, išnaudojant dėkingą gamtinę apylinkių situaciją, kurorte kuriama nauja perspektyva – pramoginių paslaugų, turizmo programa.


First Published online: 21 May 2013


Reikšminiai žodžiai: miesto plano struktūra, erdvinė kompozicija, miesto erdvės, miesto siluetas, statinių mastelis, rekreacinis pažintinis ir pramoginių paslaugų turizmas.

Keyword : town plan structure, spatial composition, urban spaces, town silhouette, health and recreational resort

How to Cite
Mačiulis, A. (2009). Druskininkų miesto planinės erdvinės kompozicijos ypatumai. Journal of Architecture and Urbanism, 33(1), 20-27. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2009.33.20-27
Published in Issue
Mar 31, 2009
Abstract Views
226
PDF Downloads
442