Share:


Istoriniai priemiesčiai senamiesčių struktūroje

    Dalia Dijokienė Affiliation

Abstract

Attention is drawn to the fact that the borders of majority of protected old towns in Lithuania are juridical rather than structural. This complicates protection of these territories. The following concepts are defined: historic town, old town, historic kernel of town, historic suburb. Urban characteristics (plan, buildup, size-and-space composition) of the historic suburbs of Vilnius, Kaunas, Klaipėda and Kėdainiai that are within the borders of the old towns are described in a summarized way. The components of the old towns (historic town’s kernel and historic suburbs) are distinguished in the illustrating material.


Santrauka


Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos saugomų Lietuvos senamiesčių ribos yra juridinės, o ne struktūrinės – tai sukelia nemažai problemų realizuojant šių teritorijų apsaugą. Apibrėžiamos sąvokos: istorinis miestas, senamiestis, istorinis miesto branduolys, istorinis priemiestis. Apibendrintai aptariami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Kėdainių istorinių priemiesčių, esančių senamiesčiuose, urbanistiniai ypatumai – plano, užstatymo ir tūrinės erdvinės kompozicijos savitumai. Iliustracijose grafiškai išskiriamos senamiesčių sudėtinės dalys – istorinis miesto branduolys ir istoriniai priemiesčiai.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: istorinis miestas, istorinis priemiestis, senamiestis, istorinis miesto branduolys, urbanistikos paveldas, kultūros paveldas

Keyword : historic town, historic suburb, old town, historic kernel of town, urban heritage, cultural heritage

Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
43
PDF Downloads
32