Share:


Kauno tvirtovės gynybinių statinių urbanistinis potencialas

    Kęstutis Zaleckis Affiliation
    ; Nijolė Steponaitytė Affiliation

Abstract

The remains of the fortifications of Kaunas Fortress represent nonutilized urban and architectural potential at various levels of Kaunas cityscape. Single fortifications and the whole Kaunas Fortress as a system are analysed in the paper within the context of Kaunas cityscape. Analysis is made from the following points of view: urban frame, natural frame, mental city image and four types of cultural symbols of the cityscape-text. Principal suggestions for utilization of the system of former fortifications in Kaunas are presented. The work could serve as a methodological example for similar investigations in other fortresses within urban areas.


Santrauka


Straipsnyje kompleksiškai analizuojamas architektūrinis-urbanistinis Kauno tvirtovės išlikusių gynybinių objektų ir jų sistemos potencialas. Pavieniai Kauno tvirtovės objektai ir išlikusi jų sistema tiriami kaip gamtinio karkaso, urbanistinio karkaso ir mentalinio miesto vaizdo dalys bei analizuojami kaip potencialūs keturių tipų kultūriniai miestovaizdžio-teksto simboliai. Pateikiami principiniai siūlymai, kaip panaudoti šį potencialą miesto reikmėms. Straipsnyje formuojami principiniai metodologiniai pagrindai kompleksiškam urbanistiniam panašių objektų vertinimui.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: karo architektūra, tvirtovė, simboliai, gamtinis karkasas, urbanistinis karkasas, mentalinis vaizdas.

Keyword : military architecture, fortress, symbols, natural frame, urban frame, mental image

Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
39
PDF Downloads
29