Share:


Architektūros politikos apraiškos Lietuvos tarpukario (1918–1940 m.) periodikoje: tarp reprezentacijos ir socialinio teisingumo

    Vaidas Petrulis Affiliation

Abstract

The paper concentrates on architectural discourse of the interwar period (1918–1940) of Lithuania. The main objective of the paper is to represent the history of the Lithuanian architectural thought of the period through analysis of the interwar press. Due to a wide scope of the problem the paper is devoted to one of the major problems of architectural theory – relation of policy/power and space. Following publications in the press, a few dominant aspects of the problem were distinquished: representation of the state (as an exemplar element of global political ideology), and issues of social housing (as illustration of local, towards practical decisions oriented policy). It is discovered that the dominant theoretical position concerning the matters of spatial representation is discussions on “national style”. While the socio-political discourse of Modern Movement mainly concentrates on discussions about “social housing colonies”.


Santrauka


Straipsnis skirtas Lietuvos tarpukario laikotarpio (1918–1940) teorinio diskurso analizei. Tekste, remiantis periodikoje publikuotais straipsniais, skirtais architektūros temoms, siekiama pažvelgti į šio periodo architektūrinės minties palikimą. Dėmesio objektu pasirinkta viena iš svarbesnių architektūrinio diskurso temų – architektūros ir politikos sąsajos. Išskiriami keli to meto spaudoje dominavę architektūros ir politikos sąveikos aspektai: valstybės erdvinės reprezentacijos problematika (kaip globalios, ideologinės politikos apraiška) bei socialinio būsto problematika (kaip lokalios, į tiesioginius sprendimus orientuotos politikos apraiška). Nustatyta, kad reprezentacinėje plotmėje dominuojanti teorinė pozicija – „tautinio stiliaus“ paieškos. Socialinei, politizuotai modernizmo teorijai būdingi aspektai daugiausiai reiškėsi menkiau teoretizuotose diskusijose apie „pigių būstų kolonijų“ kūrimą.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: tarpukaris, architektūros teorija, architektūros politika, tautinis stilius, pigus būstas, modernizmas.

Keyword : interwar period, theory of architecture, architectural policy, national style, social housing, Modern Movement

Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
49
PDF Downloads
56