Share:


Aukštybinių pastatų atsiradimas ir jų raida

    Josifas Parasonis Affiliation
    ; Ernestas Gaudutis Affiliation

Abstract

Although the evolution of high-rise buildings counts the second centenary, there is no overall criterion used to characterize them. Different are the reasons of their origin and evolution (in view of urbanism, heritage preservation, etc.) in various countries. As a result of analising building code attitudes in some countries and literature sources, in this paper we try to propose a criterion of defining high-rise buildings. The paper also analyses the reasons of their uprise in diferent continents and evolution peculiarities as well as differences in architectural-planning solutions of these buildings in different world cities and their influence on urban development.


Santrauka


Nors aukštybinių pastatų vystymosi raida skaičiuoja antrąjį šimtmetį, kol kas nėra visuotinai priimto kriterijaus jiems apibūdinti. Skirtingos yra ir jų atsiradimo priežastys bei vystymasis (urbanistiniu, paveldo išsaugojimo ir kt. požiūriais) įvairiuose pasaulio kraštuose. Remiantis kai kurių pasaulio šalių normatyvinių dokumentų nuostatų ir literatūros šaltinių analizės rezultatais šiame darbe pabandyta pasiūlyti kriterijus aukštybiniams pastatams paženklinti. Analizuojami jų atsiradimo skirtinguose pasaulio žemynuose raidos ypatumai, šių pastatų, išdėstytų įvairiuose pasaulio miestuose, architektūrinių planinių sprendinių, urbanistinių požiūrių skirtumai, aukštybinių pastatų įtaka miestų raidai.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: aukštybinis pastatas, dangoraižis, kriterijai, architektūriniai ir konstrukciniai ypatumai, miesto siluetas

Keyword : high-rise building, skyscraper, criteria, architectural and structural peculiarities, city silhouette

How to Cite
Parasonis, J., & Gaudutis, E. (2009). Aukštybinių pastatų atsiradimas ir jų raida. Journal of Architecture and Urbanism, 33(3), 158-172. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.158-172
Published in Issue
Sep 30, 2009
Abstract Views
190
PDF Downloads
228
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.