Share:


Klasicistinio stiliaus parkų meno tendencijos bei raida Europoje ir Lietuvoje

    Albinas Mocevičius Affiliation

Abstract

This paper discusses the development and tendencies of classicism-style park art at the end of the 17th and the beginning of the 19th c in Europe and Lithuania. Major attention is paid to general reasons of the appearance of classicism style, its special features and changes which were visible after contradictorily estimated epoch of baroque. On the basis of general features and planned and spatial structure of park ensembles in classicism of that time in such European countries as France, England, Germany, Russia and Poland, the author attempts to find correlations and special features in Lithuanian parks. The author reviews theoretical and practical works of European specialists in landscape and natural sciences, which were important in developing parks of a new style. Also, attention is drawn to some terms in Lithuanian literature which describe parks in classicism style and which are used unprecisely. A short summary of the most important created and replanned classicism-style parks in Lithuania is given.


Santrauka


Straipsnyje trumpai aptariama klasicistinio stiliaus parkų meno raida bei tendencijos XVII a. pab. – XIX a. pr. Europoje ir Lietuvoje. Didžiausias dėmesys kreipiamas į klasicistinio stiliaus bendrąsias atsiradimo priežastis, raidos ypatumus ir pokyčius, kurie buvo juntami po prieštaringai vertinamos Baroko epochos. Remiantis to meto Europos valstybėse (Prancūzijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Lenkijoje) sukurtų klasicistinio stiliaus parkų ansamblių bendrais bruožais, planine ir erdvine struktūra, bandoma surasti sąsajų ir išskirtinumo požymių Lietuvos parkuose. Trumpai apžvelgiami Europos šalių kraštovaizdžio ir gamtos mokslų specialistų teoriniai bei praktiniai darbai, kurie buvo reikšmingi kuriant naujojo stiliaus parkus. Taip pat straipsnyje atkreipiamas dėmesys į ne visai tiksliai vartojamus terminus lietuviškoje literatūroje, apibūdinančius klasicistinio stiliaus parkus, pateikiama trumpa santrauka apie reikšmingiausius sukurtus ir perplanuotus Lietuvos klasicistinio stiliaus parkus.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: klasicizmas, parkų meno tendencijos, kraštovaizdiniai parkai, kompoziciniai elementai, akcentai, želdynai.

Keyword : classicism, tendencies of park art, landscape parks, compositional elements, accents, green plantations

How to Cite
Mocevičius, A. (2009). Klasicistinio stiliaus parkų meno tendencijos bei raida Europoje ir Lietuvoje. Journal of Architecture and Urbanism, 33(3), 173-182. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2009.33.173-182
Published in Issue
Sep 30, 2009
Abstract Views
245
PDF Downloads
315