Share:


Besiformuojančio Vilniaus moderniojo centro urbanistinis modelis

    Saulius Motieka Affiliation

Abstract

Urban development principles of the “urban hill” on the right bank of the Neris river, which now is developing rather chaotically, have major importance for further formation of Vilnius urban identity and for formation of qualitative image of the capital. Toleration of further unregulated development would have a huge negative influence on urban identity, landscape, cultural heritage, real estate, and on interaction of these subjects. Therefore, it is necessary to define clear development principles of the modern centre in order to describe its complete urbanistic image and secure multifunctionality for public needs. This will make the area clear for investment, create conditions for preservation, accentuation and rational use of cultural and natural heritage. It will create objective possibilities for development management and establishment of regulation principles for the analysed area.


Santrauka


Vilniaus identiteto tęstinumui bei tolimesniam kokybiško sostinės įvaizdžio formavimui didelę svarbą turi šiuo metu stichiškai besivystančio Neries dešiniojo kranto ir „architektūrinės kalvos“ tolimesnės raidos urbanistiniai principai. Nereguliuojamos plėtros toleravimas darytų didžiausią neigiamą poveikį miesto identitetui, kraštovaizdžiui, kultūros paveldui, materialiam turtui ir šių veiksnių tarpusavio sąveikai. Todėl būtina nusistatyti aiškius metodinius moderniojo centro plėtros principus, kurie apibrėžtų vientisą urbanistinį centro įvaizdį, užtikrintų planuojamos teritorijos polifunkciškumą visuomeninių interesų atžvilgiu. Taptų aiškios investicinės erdvės galimybės, reglamentuotos sąlygos kultūriniam ir gamtiniam savitumui saugoti, ryškinti ir racionaliai naudoti, atsirastų objektyvios galimybės planuojamos teritorijos plėtrai valdyti ir svarbiausiems reglamentams nustatyti.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: užstatymo morfotipas, urbanistinė struktūra, viešoji erdvė, užstatymo daugiaplaniškumas, „architektūrinė kalva“.

Keyword : built-up area typology, urban structure, public space, urban landscape layers, “urban hill”

How to Cite
Motieka, S. (2009). Besiformuojančio Vilniaus moderniojo centro urbanistinis modelis. Journal of Architecture and Urbanism, 33(4), 195-210. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2009.33.195-210
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
254
PDF Downloads
436
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.