Share:


Atskirtys visuomeninėje aplinkos sampratoje

    Gintaras Čaikauskas Affiliation

Abstract

The paper is devoted to different aesthetic categories of the existing environment and to disjuncture between the social order, creators’ ideas and public conception of the results. Architectural design presented as a dominating subject among artistic subjects reflects development of human culture as well as regular evolution of the whole civilization. Conflict sources reflect society’s miscommunication reasons. Evaluation of artistic activities is based on outstanding examples of former and contemporary projects and realizations.


Santrauka


Įvairiais aspektais analizuojamos aplinkos estetinės kategorijos, atskleidžiant prieštaravimus tarp socialinio užsakymo, kūrėjų sumanymų bei rezultatų visuomeninės sampratos, taip pat aiškinamasi, kokios yra atskirties atsiradimo priežastys. Architektūros kūryba pateikiama kaip neatsiejama, dominuojanti meninių disciplinų visumos dalis, atspindinti ne tik žmonijos kultūros, bet ir visos civilizacijos raidos ypatybes, besiformuojanti veikiant bendriems evoliucijos dėsniams. Būdingų prieštaravimų ištakos atskleidžia tarpusavio nesusikalbėjimo priežastis. Meninės veiklos pasekmės ir vertinimo klausimai analizuojami remiantis ryškesniais šiuolaikiniais pavyzdžiais.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: atskirtis, aplinkos samprata, prieštaravimų pradai.

Keyword : disjuncture, environmental conception, conflict sources

How to Cite
Čaikauskas, G. (2009). Atskirtys visuomeninėje aplinkos sampratoje. Journal of Architecture and Urbanism, 33(1), 251-265. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.251-265
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
256
PDF Downloads
191
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.