Share:


Pamąstymai apie Louis’o I. Kahn’o įžvalgas

    Rolandas Palekas Affiliation

Abstract

Louis Kahn’s creativity and thoughts are somewhere between modernism and postmodernism. His works respect the architectural traditions and eternal human values. Presented and commented Louis Kahn’s thoughts about architecture, as an artistic field of creation, are presented and commented in the paper. It revews the essence of creativity, feelings and actions that accompany creativity, and analyses the importance of such issues as proportion, material and their naturalistic character in today’s architecture as well as the importance of the conception and respect for rules in the architect’s work.


Santrauka


Pateikiamos ir komentuojamos Louis’o Kahn’o mintys apie kūrybą ir architektūrą. Aptariama kūrybiškumo esmė, jausmai ir veiksmai. Paliečiami proporcijos ir medžiagos natūralumo svarbos klausimai šiandieninėje architektūroje. Aptariama koncepcijos reikšmė, taip pat taisyklių ir įstatymų paisymo ar nepaisymo problema architekto kūryboje.


Tekste pateikti pamąstymai susiję su istoriniu, socialiniu kontekstu ir su žmogiškojo mastelio architektūroje klausimais.


Reikšminiai žodžiai: Louis’as I. Kahn’as, kūryba, džiaugsmas, proporcija, intuicija, pažinimas, erdvė, medžiaga.

Keyword : Louis I. Kahn, creativity, joy, proportion, intuition, knowledge, material, space

Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
42
PDF Downloads
18
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.