Share:


Moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra Lietuvoje ir Vilniaus Sereikiškių parko atkūrimo problema/Modern-style landscape architecture in Lithuania and the problem of Vilnius Sereikiškės park restoration

    Konstantinas Jakovlevas-Mateckis Affiliation

Abstract

The paper reviews briefly the appearance of Modern-Style landscape architecture in Lithuania and its features. Vilnius Sereikiškės Park is revealed as the most significant object of this style. The Park is the first public park in Lithuania designed by A. Strauss‘as (1886–1888). A review of the development of the Park, its historic and cultural value is presented. Great attention is paid to some aspects of the restoration problem of the Park.


Santrauka


Trumpai apžvelgiamas moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūros užgimimas Lietuvoje, stiliaus formavimuisi įtakos turintys veiksniai, jo samprata, sąsajos su moderno stiliaus pastatų architektūra; išryškinimas reikšmingiausias šio stiliaus objektas – Vilniaus Sereikiškių parkas. Kadangi šiandieninis Sereikiškių parkas susiformavo iš dalies buvusio Bernardinų vienuolyno sodo ir iš dalies Vilniaus universiteto botanikos sodo, susiformavusio buvusių Sereikiškių priemiesčio teritorijoje, trumpai apžvelgiama šių sodų raida ir reikšmė. Išryškinamas Sereikiškių priemiesčio ir jo pavadinimo autentiškumas, istoriškumas ir parodoma, kad pirmaisiais Nepriklausomybės metais parkas, iki tol vadinta Jaunimo sodu, pagrįstai buvo pavadintas Sereikiškių parku. Analizuojamas Vilniaus tvirtovės egzistavimo ir vėlesnis laikotarpis, miesto centro želdynų kūrimasis ir raida. Aptariami Sereikiškių parko – pirmojo viešojo Lietuvoje moderno stiliaus parko (aut. A. Strauss) planavimo, tolesnio jo vystymosi, šiandieninės jo kultūrinės vertės klausimai ir kai kurie jo atkūrimo problemos aspektai.


 First Published Online: 22 May 2013


 Reikšminiai žodžiai: moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra; Vilniaus Sereikiškių parkas; Bernardinų vienuolyno sodas; Vilniaus botanikos sodas; parko atkūrimo problema.

Keyword : Modern Style of landscape architecture, Vilnius Sereikiškės Park, Bernardinai Monastery Garden, Vilnius Botanical Garden, restoration problem of the Park

How to Cite
Jakovlevas-Mateckis, K. (2008). Moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūra Lietuvoje ir Vilniaus Sereikiškių parko atkūrimo problema/Modern-style landscape architecture in Lithuania and the problem of Vilnius Sereikiškės park restoration. Journal of Architecture and Urbanism, 32(1), 5-16. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.5-16
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
295
PDF Downloads
369