Share:


Naktinis miestovaizdis: samprata, tipologija ir planavimas/Urban nightscape: conception, typology and planning

    Martynas Valevičius Affiliation

Abstract

The paper is dedicated to urban night lighting analysis. Till nowadays the meaning of urban night lighting which forms the visual urban identity wasn‘t a research object. Urban lighting has both social and economic benefit, that is why in many cases the city is illuminated, but quite spontaneous together with the process of energetic economics evolution. The artistic value of urban night lighting is still not discovered in Lithuania. The aesthetics of illuminated streets, pedestrian areas, squares, plants, monuments and exclusive architectural objects, which form urban night scenery, is still not valued and, fortunately, it has substantial future vista.


Santrauka


Analizuojamas naktinis miestovaizdis, kurio reikšmė formuojant vizualinį miesto identitetą iki šiol Lietuvoje nebuvo tyrinėta. Apšviesti miestą socialine ir ekonomine prasme yra rentabilu, todėl apskritai miestas yra pakankamai apšviestas, tačiau tai vyksta spontaniškai energetinio ūkio evoliuciniame procese. Naktinio miestovaizdžio meninis reikšmingumas Lietuvoje vis dar neatskleistas. Apšviestų gatvių, pėsčiųjų zonų, aikščių, skverų, želdinių, monumentų ir išskirtinių architektūros objektų, sudarančių naktinį miestovaizdį, estetika nėra įvertinta, nors jos galimybės yra labai didelės.


Reikšminiai žodžiai: naktinis miestovaizdis, miesto apšvietimas, miesto apšvietimo tipologija, apšvietimo planas.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : urban night scenery, urban lighting, urban lighting typology, lighting plan

How to Cite
Valevičius, M. (2008). Naktinis miestovaizdis: samprata, tipologija ir planavimas/Urban nightscape: conception, typology and planning. Journal of Architecture and Urbanism, 32(1), 48-57. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.48-57
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
76
PDF Downloads
49