Share:


Renesanso laikotarpio statybos Vilniuje klausimu/About renaissance construction in Vilnius

    Robertas Zilinskas Affiliation

Abstract

The paper describes the Renaissance phenomenon and name,its peculiarities and connection with innovations in different areas of life of the Lithuanian society and with historic personalities. Preconditions for the phenomenon s existance occurred in 1518–1655. Circumstances hindering cognoscibility of the phenomenon are analysed. The construction and decoration technique of the Renaissance are characterized. The method of material selection for this paper is described. The discovered cases of Renaissance construction and reconstruction in Vilnius are briefly reviewed. It is found that Renaissance construction determined the urban framework of Vilnius historic part.


Santrauka


Aprašoma renesanso, kaip reiškinio, jo pavadinimo kilmė ir apraiškos kultūros istorijoje, požymiai, sąsajos su naujovėmis skirtingose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse ir su istorinėmis asmenybėmis, prielaidos reiškiniui gyvuoti, buvusios nuo 1518 m. iki 1655 m. Analizuojamos reiškinio pažinumą apsunkinančios aplinkybės. Apibūdinama Renesanso laikotarpio statybos ir puošybos technika. Apibūdinamas medžiagos atrankos straipsniui metodas. Pateikiami išaiškinti Vilniaus Renesanso laikotarpio statybų ir rekonstrukcijų atvejai. Nustatyta, kad šio laikotarpio statyba nulėmė Vilnius istorinės dalies urbanistinį karkasą.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: dvieilis plytų rišimo būdas, gotikinio mūro technika, manierizmas, protorenesansas, renesansas, rustika, sgrafitas.

Keyword : Distich brick binding, Gothic masonry technique, Mannerism, Protorenaissance, Renaissance, Rustic, Sgraffito

How to Cite
Zilinskas, R. (2008). Renesanso laikotarpio statybos Vilniuje klausimu/About renaissance construction in Vilnius. Journal of Architecture and Urbanism, 32(2), 125-137. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.125-137
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
238
PDF Downloads
337