Share:


Valstybė ir miestas: urbanistinė plėtra galių persiskirstymo aplinkoje/The state and the city: urban development in the environment of changing power relations

    Vytautas Rubavičius Affiliation

Abstract

The paper examines the changing character of nation / state power and power relationships between state, regions and cities under the conditions of rapid grobalization and postfordist capitalism. European states, regions and cities sustain not only the pressure of globalizational factors and challenges, but they are the targets of Euro-integrational policy, especcially that of Euro-regionalization and urbanization. A part of state power is transmitted up to a supranational level and some part – down to regional and local levels, thus the authorities of a subnational level are empowered to act on their own account for good competitive positions in domestic and global markets. Some peculiarities of Lithuania‘s transition to a capitalist system are highlighted and landmarks of urbanization are concidered. Attention is paid to Vilnius urban development from the point of view of European regional and urban development policy trends.


Santrauka


Globalizacijos veiksniai menkina valstybės galią ir keičia jos pobūdį, o Europos Sąjungos plėtra, taip pat jos vykdoma eurointegracijos politika įtvirtina naują valstybės ir regionų bei miestų santykių konfigūraciją. Valstybėms narėms vis labiau susisaistant dalis valstybės galios perduodama į aukštesnį supranacionalinį lygmenį, o dalis į žemesnį subnacionalinį lygmenį. Miestai ir regionai įgauna vis daugiau savarankiškumo, jų valdymo srityje ryškus perėjimas nuo centralizuoto prie daugialygio ar tinklinio, nuo vadybinio prie antrepreneriško valdymo. ES plėtojama Europos regionalizavimo politika ne tik teikia galimybių megzti tiesioginius regionų bei miestų ryšius, bet ir skatina kurti naujus miestų valdymo modelius, kurie laiduotų valdžios, visuomenės ir verslo partnerystę ir padėtų urbanistiniams regionams tapti konkurencingiems globalinėse rinkose. Straipsnyje aptariami kai kurie valstybės ir miestų santykių, taip pat miestų valdymo kaitos aspektai, svarstoma, kaip Lietuvos ir Vilniaus urbanistinė plėtra siejasi su europinės euroregionizacijos politikos nustatomomis gairėmis ir tos politikos teikiamomis galimybėmis.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: globalizacija, Europos regionalizacija, miestas, urbanistinė plėtra, valstybė.

Keyword : globalization, Euro-regionalization, city, urban development, state

How to Cite
Rubavičius, V. (2008). Valstybė ir miestas: urbanistinė plėtra galių persiskirstymo aplinkoje/The state and the city: urban development in the environment of changing power relations. Journal of Architecture and Urbanism, 32(4), 232-239. https://doi.org/10.3846/1392-1630.2008.32.232-239
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
226
PDF Downloads
141