Share:


Sketch for a hypothetic prototype of contemporary megapolis townscape

    Kęstutis Zaleckis Affiliation

Abstract

The town is a multifaced, multiformcultural organism developing according to certain objective laws. The townscape of a town could be regarded as a cultural artefact – a partially autonomous form of external consciousness. Such an approach requires corresponding dynamical models for effective townscape formation. An effort is made to sketch such a dynamical model for the townscape of a contemporary megapolis on the basis of analogy between urban and verbal texts.


Šių dienų megapolio miestovaizdžio hipotetinioprototipo metmenys


Santrauka


Miestas – pagal tam tikrus objektyvius dėsningumus besivystantis, daugiaveidis ir daugiaformis, dinamiškas kultūrinis organizmas, į kurio formuojamą miestovaizdį gali būti žvelgiama kaip į kultūrinį artefaktą – savotišką išorinės, iš dalies autonomiškos sąmonės formą, kuriai reikia atitinkamų formavimo modelių. Taikant analogiją su verbaliniu tekstu, straipsnyje siekiama apibrėžti šių dienų megapolio miestovaizdžio dinaminio modelio preliminarias gaires


Reikšminiai žodžiai: megapolis, miestovaizdis


First published online: 21 May 2013

Keyword : megapolis, townscape

Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
48
PDF Downloads
32