Share:


Potential of city’s cultural function and its forms of expression in urban

    Tomas S. Butkus Affiliation

Abstract

The problem of city’s cultural function (CF) is discussed in the paper. The author analyses the question of CF nominal values and their system. Cultural potential and its forms of expression in an urban sructure are evaluated on the basis of this system.


Kultūrinės miesto funkcijos potencialas ir jo raiškos formos urbanistinėje struktūroje


Santrauka


Nagrinėjama kultūrinės miesto funkcijos (KF) problema. Autorius aiškinasi nominaliąsias KF vertes ir jų sistemą. Remiantis šia sistema vertinamas kultūrinis potencialas ir jo raiškos formos urbanistinėje struktūroje


Reikšminiai žodžiai: kultūrinė miesto funkcija (KF), nominaliosios vertės, kultūrinis potencialas, raiškos formos, urbanistinė struktūra


First published online: 21 May 2013

Keyword : city’s cultural function (CF), nominal values, cultural potential, forms of expression, urban structure

Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
47
PDF Downloads
34